Home / Disciplines / architectuur

Architectuur

We ontwikkelen voortdurend vernieuwende concepten, die dienend zijn aan de context. Dit houdt in dat we altijd de context als uitgangspunt nemen en invulling geven binnen de gestelde kaders. We staan dan ook voor contextuele architectuur: veelzijdig, krachtig, uiterst divers en niet in één te vatten. Ons projectportfolio varieert van particuliere en sociale woonhuizen tot herbestemmingsopgaven en grootschalige zorg- en retailprojecten.

In elk project streven we naar maximale duurzaamheid en circulariteit, in de meest brede zin van het woord. We hebben ruime kennis over en ervaring met de bouw van energieneutrale, passieve en autarkische woonhuizen. Ook hebben we gewerkt aan een tal van herbestemmingsprojecten. Wij anticiperen in elk ontwerp op vraagstukken die in de toekomst gaan spelen. Een ontwerp is pas echt duurzaam en circulair wanneer het goed kan worden aangepast aan de eisen van de tijd.

retail / zorg / woningbouw / particuliere woonhuizen / kantoren / interieur / herbestemming / agrarisch / ontwikkeling / renovatie / uitbreiding / museums / industrieel / 3D-impressies

geselecteerde projecten