Home / Disciplines / stedenbouw 1

Stedenbouw

B+O Architecten heeft uitgebreide ervaring met in- en uitbreidingsplannen, herbestemmingen van locaties, de upgrading van dorpen, stadswijken en centrumplannen. We luisteren naar de huidige vraag en behoeftes van de opdrachtgever en de gemeenschap, maar anticiperen ook op mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan spelen.

We ontwerpen plannen die de leefbaarheid vergroten en het karakter van de bebouwde omgeving positief versterken.

beeldkwaliteitsplannen / massastudies / morfologische studies / terreininrichtingsplannen / welstandnota’s

geselecteerde projecten