Home / Disciplines / landschap

Landschap

We nemen de identiteit en kwaliteit van het landschap of de bebouwde omgeving als vertrekkader en onderzoekspunt bij elke opgave. Vervolgens geven wij een nieuwe invulling aan de context en creëren de voorwaarden voor de ontwikkeling van de plek. Hierbij stellen we altijd als doel om de bestaande kwaliteit, de oorspronkelijke identiteit en de potentie van het gebied zoveel mogelijk te handhaven en te versterken.

We hebben expertise op diverse schaalniveaus en hebben ruime ervaring met diverse soorten landschappelijke en stedenbouwkundige opgaven. We zijn een professionele samenwerkingspartner van onder andere overheden, projectontwikkelaars, particulieren en belangenorganisaties. We brengen partijen bijeen om zo gezamenlijk tot een uitvoerbaar plan te komen.

Wat we doen

Gebiedsontwikkelingen / Een gebiedsontwikkeling kan een herbestemming of herinrichting van een landschappelijke of stedelijke locatie betekenen. Elke opgave is anders en er zijn altijd meerdere belangen waar rekening mee moet worden gehouden. Daarom inventariseren we in de initiatieffase de wensen en eisen. Vervolgens verrichten weeen haalbaarheids- of massastudie om de mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk te maken. In de haalbaarheidsfase zorgen we tevens voor maatschappelijk, ambtelijk en bestuurlijk draagvlak en brengen we verschillende partijen bijeen. In samenspraak met deze partijen zorgen we voor een haalbaar plan, dat de locatie zal versterken en toegevoegde waarde zal bieden.

Structuurvisies / Een structuurvisie is een richtinggevend document voor overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners, waarin het ruimtelijk beleid van de betreffende overheid in wordt weergegeven. Het geeft aan hoe een stad, gemeente of provincie zich wil ontwikkelen en wat er moet gebeuren om deze ontwikkeling mogelijk te maken. B+O Architecten stelt een gedegen plan op waarin de context, maatschappelijke ontwikkelingen en het landschap of bebouwde omgeving leidend zijn.

geselecteerde projecten