Home / Disciplines / advies

Advies

B+O Architectuur en Stedenbouw heeft een spilfunctie in het gehele ontwerp- en bouwproces. Zo begeleiden en adviseren we onze opdrachtgever en geven leiding aan de betrokken partijen, vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering. We hebben de kennis en ervaring om een project van begin tot eind in goede banen te leiden. Daarbij zijn we proactief, direct en zuiver naar zowel de opdrachtgever als naar de betrokken partijen. Ook zorgen we ervoor dat de contractafspraken worden nageleefd en het budget te allen tijden wordt bewaakt.

Daarnaast werken we met een gedetailleerde planning, zodat de opdrachtgever altijd op de hoogte is van de voortgang en het financiële verloop van het project. We kunnen in elke fase van het ontwerp- en bouwproces worden ingeschakeld. De projecten worden geleid door één van onze ervaren projectleiders, zodat de lijnen altijd kort blijven en er optimale communicatie plaatsvindt. In het eerste gesprek inventariseren we de wensen, lichten we de mogelijkheden toe en geven we een helder en passend advies.

Breeam / haalbaarheidsstudies / vergunningsaanvragen / directievoering / bouwtoezicht / Energie Prestatie Advies (EPA) / EPC en MPC-berekeningen / passief- en autarkisch bouwadvies / flora- en faunaonderzoek / archeologisch onderzoek / aanbestedingen / bouwplaatsinrichtingen / asbestinventarisatie en rapportage / directiebegrotingen

geselecteerde projecten