Home / Disciplines / bouwkunde

Bouwkunde

B+O Architectuur en Stedenbouw vertaalt concepten en ontwerpen in bouwkundige 2D-tekeningen of in een driedimensionaal BIM-model. De tekeningen kunnen worden gebruikt voor vergunningsaanvragen, aanbestedingen en de bouwuitvoering. We zijn een betrouwbare partner in het ontwerp- en uitvoeringsproces. Door onze gedegen kennis en jarenlange ervaring bent u bij ons altijd verzekerd van kwaliteit tot in de kleinste details.

Wat we doen

BIM / We zijn gespecialiseerd in de BIM-uitvoeringsmethodiek. BIM (Building Information Modelling) maakt de integrale samenwerking tussen alle partijen, zoals opdrachtgever, architect, constructeur, installateur en aannemer, mogelijk. De verschillende partijen werken vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering in één digitaal 3D-model, waarbij alle bouwkundige en technische informatie over het project voorhanden is. De partijen krijgen zo al in een vroeg stadium inzicht in en gedetailleerde informatie over het project. Daarnaast kunnen eventuele fouten of tegenstrijdigheden in het ontwerp tijdig worden opgelost, wat tot enorme vermindering van de faalkosten in de uitvoeringsfase kan leiden.

BouwtekeningenWe kunnen de volledige bouwkundige uitwerking verzorgen. Wanneer het ontwerp van het project definitief is, dan kunnen we met diverse producten en diensten ondersteunen, zoals inmeten en tekenen van de bestaande toestand, revisietekeningen, slooptekeningen etcetera.

3D-inmeettechniek / B+O Architecten maakt gebruik van de revolutionaire 3D-inmeettechniek. Door deze manier van meten kunnen te bebouwen locaties, bouwplaatsen, bestaande woningbouw of objecten zeer nauwkeurig en in korte tijd worden opgemeten. Hierdoor is de foutmarge nihil en worden er vele extra gegevens gegenereerd. Deze gegevens vormen de basis voor BIM (Building Information Model). 3D-metingen kunnen in zeer uiteenlopende projectdisciplines worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan onder andere renovatieprojecten, nieuwbouw, uitbreidingen, opmeten van vloeroppervlaktes, etc.

geselecteerde projecten