Home / Projecten / zorg / Zorgeenheden de Schiphorst

Zorgeenheden de Schiphorst

B+O Architecten heeft, in opdracht van Woonconcept Vastgoed, een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van verpleeghuis ‘De Schiphorst’. Het verpleeghuis is gebouwd op het ziekenhuisterrein van Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. De nieuwbouw heeft de verouderde Schiphorst op het naastgelegen terrein vervangen. Tevens zijn er op het terrein 24 zorgappartementen gerealiseerd voor zorgorganisatie Vanboeijen. De nieuwe Schiphorst en de appartementen voor Vanboeijen zijn ingericht voor kleinschalig wonen.

Het verpleeghuis bestaat uit vijf losstaande gebouwen, die elk twee woonlagen tellen. In totaal zijn er 184 zorgappartementen gerealiseerd. Aan de zuidzijde van de gebouwen kijken de bewoners uit over het Reestdal en aan de noordzijde is meer bedrijvigheid te zien zijn. De bewoners hebben, naast een gezamenlijke woonkamer, een eigen kamer waarin zij slapen en wonen. Tevens heeft ieder een eigen badkamer ter beschikking.

De 184 bewoners wonen in kleine woongroepen van acht personen, in een huiselijke en herkenbare omgeving. Dit maakt het voor hen mogelijk om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Bij de nieuwbouw waren meerdere partijen betrokken zoals Stichting Woonconcept, Woonconcept Vastgoed, de gebruikers Zorgcombinatie Noorderboog en Vanboeijen, en architectenbureau B+O Architecten.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: Woonconcept Vastgoed / aannemer: BAM woningbouw Noord / opleverjaar: 2013

Ontwerp

Architect Arnoud Olie heeft met zijn ontwerp een plek midden in het landschap gecreëerd, waar ouderen een waardig laatste thuis ervaren. De nieuwe Schiphorst is een plek waar de bewoners het landschap op ultieme wijze kunnen beleven. De mensen kunnen vanuit hun woonkamer over het Reestdal kijken. Daarnaast wordt door de kleinschalige opzet een zo normaal mogelijk huishouden gecreëerd, zodat de leefgewoontes van de bewoners zo min mogelijk hoeven te veranderen. Zo wordt de aandacht op wonen en leven gelegd en komt het zorgaspect in de belevingswereld van de bewoners op de achtergrond te liggen.

Interieur

Zorgcombinatie Noorderboog vroeg aan B+O Architecten om ook het ontwerp te maken voor het interieur van de nieuwe Schiphorst. Het interieur sluit aan op het omringende landschap van het Reestdal. Zo zijn er veel natuurlijke materialen gebruikt en komen verschillende kleuren veelvuldig terug. Daarnaast is er gekozen om elke woonkamer een eigen identiteit te geven. Zo zijn de meubelen overal gelijk, maar wordt het verschil gemaakt in het kleurgebruik en de stoffering. Ook de patio’s hebben een verschillende uitstraling gekregen, waarin invulling wordt gegeven aan de thema’s Stad, Boom en Water.

Duurzaamheid

Bij de nieuwbouw van De Schiphorst zijn vele duurzaamheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er op de daken van de gebouwen zonnepanelen geplaatst, die zorgen voor bijna 50% van de stroomvoorziening. De collectieve warmtevoorziening voorziet alle gebouwen van warmte, koeling en warm tapwater. Om ook binnen voor een prettig en gezond klimaat te zorgen, zijn de woongebouwen voorzien van mechanische ventilatie, waarbij naast warmteterugwinning, ook gebruik wordt gemaakt van de warmte, die al beschikbaar is via de collectieve warmtevoorziening.

Dit is eigenlijk het extra benutten van de al aanwezige warmte. Op deze manier neemt de warmtevraag nog verder af en daalt het energiegebruik nog verder. Al het toegepaste hout is FSC gecertificeerd. Een bijzonder detail is bovendien dat alle eiken gevelbekleding afkomstig is uit de nabijgelegen, duurzaam beheerde Drentse bossen.Ook het hemelwater verdwijnt niet in de riolering, maar wordt op eigen terrein opgevangen, gebufferd en geborgen in de uitlopers van het Reestdal.

begane grond hoofdgebouw

eerste verdieping hoofdgebouw

meer zorgprojecten