Home / Projecten / woningbouw / Koloniewoningen Frederiksoord

Koloniewoningen Frederiksoord

In het dorp Frederiksoord wordt de geschiedenis teruggebracht met de bouw van 62 duurzame koloniewoningen. De woningen worden op of nabij de originele locaties teruggebouwd, zodat de herkenbaarheid in het landschap en de bebouwing zoveel mogelijk wordt hersteld. Het gebied is aangemerkt als belvedèregebied en staat op de nominatie voor de UNESCO werelderfgoedlijst.

De originele koloniewoningen, waarvan nog een aantal in het gebied zijn te vinden, dateren uit het begin van de 19e eeuw. In het koloniegebied begon bijna twee eeuwen geleden een sociaal experiment, dat de aanzet zou vormen voor de ontwikkeling van de huidige verzorgingsstaat in Nederland. De koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord boden huisvesting, werk, zorg en scholing aan mensen die onder de armoedegrens leefden. Elk gezin, dat terecht kwam in de koloniën, kreeg een woning met een stuk grond, dat bewerkt moest worden. Het bouwen van de woningen, het ontginnen van de grond en het aanleggen van een wegen- en afwateringstelsel gingen zeer voorspoedig.

Er werden rechte paden en lanen aangelegd en de huisjes stonden op vaste afstanden van elkaar. In de koloniën ontstond een zelfvoorzienende gemeenschap die de bewoners de kans bood om zich te ontworstelen aan de stadse armoede.

In de loop der jaren zijn vele koloniewoningen verdwenen. Om de historie en de structuur van het landschap terug te brengen, worden de koloniewoningen op of nabij dezelfde plaatsen teruggebouwd. De woningen krijgen de karakteristieke kenmerken als de originele woningen. De nieuwe woningen krijgen een zeer duurzaam karakter en worden voorzien van een aardwarmtepomp en zonnecollectoren. Tevens wordt er op het eigen erf een zonnecelinstallatie geplaatst, die elektriciteit zal opwekken. Hierdoor is een gasaansluiting overbodig. Om de energievraag zoveel mogelijk te beperken, zijn de woningen voorzien van een kierdichte ‘schil’. Daarnaast wordt er een uitgebalanceerd ventilatiesysteem aangebracht. Dit alles resulteert in een woning die per saldo geen energie van ‘buiten’ nodig heeft en zelfs energie kan leveren.

architect: Pieter Brink / opdrachtgever: Bouwbedrijf Broekman v.o.f. / aannemer: Bouwbedrijf Broekman v.o.f. / opleverjaar: 2020

meer woningbouw