Home / Projecten / woningbouw / Ontwikkeling IJhorst

Ontwikkeling IJhorst

B+O Stedenbouw heeft het stedenbouwkundig-, het beeldkwaliteits- en het bestemmingsplan opgesteld voor de uitbreidingslocatie aan de Poeleweg in IJhorst. Op deze landelijke en mooi gelegen locatie worden 39 woonhuizen van diverse typologieën gerealiseerd. In de randzone is gekozen voor vrijstaande woonhuizen terwijl in de kernzone meer verdichting zal plaatsvinden. Hier wordt een combinatie van vrijstaande woonhuizen, twee-onder-een-kap- en rijwoonhuizen gebouwd. Het bestemmingsplan is in 2022 onherroepelijk geworden en het terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt. Ook is gestart met de bouw van de rijwoonhuizen en zijn de eerste omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van de overige woonhuizen. 

Het ontwerp van de woonhuizen wordt getoetst aan het door B+O opgestelde beeldkwaliteitsplan. Dit document schrijft onder andere voor dat de woonhuizen een moderne en landelijke uitstraling zullen krijgen, die aansluit bij het dorpse karakter en  het naastgelegen natuurgebied. Het beeldkwaliteitsplan geeft ook aandacht aan klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen, zodat er een hoge levenskwaliteit ontstaat voor mens, flora en fauna. Met de ontwikkeling van het plangebied wordt er gehoor gegeven aan de grote behoefte naar woonhuizen in de gemeente Staphorst en specifiek de behoefte van de IJhorsters zelf. Dankzij de ontwikkeling kan ook de jongere generatie in het dorp blijven wonen. 

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: DLH Ontwikkeling en gemeente Staphorst

meer stedenbouwkundige projecten