Home / Projecten / zorg / Het Gastenhuis Zwolle

Het Gastenhuis Zwolle

De wijk Stadshagen in Zwolle heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een fijne woon- en leefomgeving. In het programma ontbrak nog een woon-zorgvoorziening voor mensen met dementie. Met de komst van Het Gastenhuis is ook hierin voorzien. De nieuwbouw van Het Gastenhuis vult de ruimte tussen de beide (tijdelijke) schoolgebouwen aan de Zandzegge en sluit qua architectuur goed aan bij haar omgeving. 

De nieuwbouw bestaat uit een drielaags gebouw met daarin twintig wooneenheden voor mensen met dementie. De bewoners hebben elk een eigen appartement met badkamer. Twee appartementen zijn geschikt voor (echt)paren die samen willen blijven wonen. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer, grote woonkeuken en een sociëteit gerealiseerd. Ook is er een logeerkamer beschikbaar voor gasten.

Het Gastenhuis wordt geleid door een zorg(echt)paar. Voor hen is er in het pand een woning gerealiseerd. De zorgformule van Het Gastenhuis houdt in dat er op een kleinschalige manier zorg wordt geboden in een huiselijke omgeving.

Het ontwerp van het gebouw sluit naadloos aan op deze visie. De materiaal- en kleurkeuze van het pand sluiten aan op de omliggende bebouwing. In overleg met de Gemeente Zwolle is op de hoek van de Werkerlaan en de Heemraadhof een stedenbouwkundig accent subtiel uitgewerkt door de gevel hier meer openheid te geven en het accent in de tuininrichting toe te voegen.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: Amvest / realisatie: 2021

meer zorgprojecten