Home / Projecten / industrieel / Pumping Station Leenders

Gemaal Leenders

Aan de Zomerdijk in Wanneperveen is gemaal Leenders gerealiseerd. Het gemaal voert het overtollige water af waardoor de omliggende bebouwing minder kwetsbaar is voor wateroverlast. Vooral nu het klimaat verandert is dit noodzakelijker dan ooit. Het nieuwe gemaal kan 165 duizend liter water per minuut afvoeren.

Vaak wordt gekozen om een gemaal onzichtbaar in het landschap te integreren. Voor deze is juist de filosofie gekozen om een eigentijds monument te creëren in het landschap.

In het ontwerp is de industriële functie van het gemaal zichtbaar gemaakt. Dit komt onder andere tot uiting in de semi-transparante gevels waarin ronde openingen in de binnenschil zijn gemaakt. Na zonsondergang schijnt er gekleurd licht vanuit het gemaal naar buiten. Verschillende kleuren maken duidelijk of het gemaal op dat moment in bedrijf is of niet.

Zo kleurt het gemaal rood wanneer deze in vol bedrijf is en groen bij minimale activiteit. De kleuren schakeren afhankelijk van de kracht van de werking van het gemaal.

Het industriële karakter van het gemaal komt ook tot uiting in de metselwerkribben, de schoorstenen en de zinken dakbedekking. Ook is er rekening gehouden met de lokale fauna. Zo kunnen de vissen via een afzonderlijke leiding langs het gemaal zwemmen en zijn in de dubbele gevel nestkasten voor vogels in het ontwerp geïntegreerd. Daarnaast zijn er zoveel mogelijk materialen toegepast met een lage CO2 footprint.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta / aannemer: Dubbink / realisatie: 2022

meer industriele projecten