Home / Projecten / winkels / H&M Apeldoorn

H&M Apeldoorn

In Apeldoorn zijn aan de Hoofdstraat twee oude winkelpanden volledig gesloopt is een nieuwe winkelpand herbouwd voor de winkelketen H&M. De oorspronkelijke panden uit het begin van de vorige eeuw waren verouderd en voldeden niet meer aan de eisen die er heden ten dage aan winkelpanden worden gesteld. Met respect voor de plek en het verleden is een nieuw pand gebouwd waarbij de identiteit en kenmerken van de oorspronkelijke gevels zijn teruggebracht. Dit is goed terug te zien in de gevelindelingen op de verdiepingen en de detailleringen van de kozijnen en dakranden.

De nieuwbouw bestaat uit drie lagen en heeft een bruto vloeroppervlak van ongeveer 2500 vierkante meter. Bij de nieuwbouw is rekening gehouden met klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. Zo komt het regenwater niet in het riool terecht maar wordt het direct geïnfiltreerd in de bodem. Daarnaast is een vegetatiedak toegepast. Dit alles heeft geresulteerd in een toekomstbestendig winkelpand. 

.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: Dela Vastgoed B.V / realisatie: 2018

meer retail