Home / Projecten / woningbouw / Woningbouw Hoogeveen

Woningbouw Hoogeveen

De Hoogeveense wijk Krakeel heeft een grote metamorfose ondergaan. Op diverse locaties zijn woningen gerenoveerd of afgebroken en zijn er nieuwe woonprojecten gerealiseerd. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de openbare ruimte. Straten en pleinen zijn opnieuw bestraat, er is nieuw straatmeubilair geplaatst, vijvers aangelegd en veilige speelplaatsen gecreëerd. In opdracht van Woonconcept Vastgoed heeft B+O Architecten invulling gegeven aan het ontwerp het deelgebied De Hofstede, met daarin 28 nieuwbouwwoningen.

Een hoeve, landelijk wonen en het Drentse platteland waren inspiratiebronnen voor het ontwerp van de woningen. Het ontwerp bestaat uit een zestal volumes, die samen een gesloten hoeve vormen met één toegang aan de zuidzijde. Hierdoor ontstaat in de hoeve een volstrekt andere, intiemere sfeer dan in het omringende gebied. De hoeve staat net als de andere deelplannen in het gebied op een verhoging, als het ware op een terp, waardoor de Hofstede als één geheel vanuit het landschap oprijst.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: Woonconcept Vastgoed / aannemer: Heijmans Bouw Assen B.V.

Aan de buitenzijde van de hoeve zijn de voordeuren van de woningen. De goothoogte rondom is vrij laag. Het dakvlak aan de buitenzijde bestaat uit twee delen die elkaar overlappen. Het bovenste deel is bedekt met karakteristieke oranje-rode dakpannen en ligt boven het (ondergeschikte) onderste dakvlak met grijs gesmoorde dakpannen. Hierdoor worden grote eentonige dakvlakken voorkomen. De overige materialen passen binnen de gedachte dat de hoeve uit schuurvolumes bestaat: natuurlijke materialen, zoals metselwerk en zwart houten gevelbekleding.

Bij de toegang is een schuur ‘ingeknipt’, waardoor auto’s kunnen binnenkomen. De auto’s kunnen op eigen terrein in een carport worden gestald.

Er is zelfs nog ruimte gevonden om auto’s van bezoekers op het binnenterrein een plek te geven. Op de koppen van de huizen zijn in de nok grote driehoekige ramen gemaakt, die de referentie aan de boerenhoeve nog eens versterken.

Het binnenterrein is een afgesloten wereld waar alleen de aanwonenden toegang hebben. Hierdoor is het een aangename en veilige plek voor spelende kinderen. Ook de vormgeving van de carports en de bergingen is door het hele plan eenvormig en ingetogen van materiaal en kleur. Dit bewerkstelligt een prettig en overzichtelijk verblijfsklimaat en daarnaast gaat het de verrommeling in het binnenterrein tegen.

meer woningbouw