Home / Projecten / woningbouw / Woningbouw Stadskanaal

Woningbouw Stadskanaal

De wijk Maarsstee in Stadskanaal heeft een grote metamorfose ondergaan. De portiekflats en gedateerde woonhuizen zijn grotendeels gesloopt. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe woonhuizen en appartementen voor diverse doelgroepen gerealiseerd.

Samen met Sacon uit Zwolle heeft B+O Architecten, in opdracht van wooncorporatie Lefier, een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het gebied in de wijk Maarsstee dat wordt begrensd door de Luxemburglaan, de Gelderselaan, de Groningerlaan en de woonhuizen aan de Nederlandlaan. Vervolgens is een ontwerp gemaakt voor de diverse typen woonhuizen in het gebied.

Er zijn woonhuizen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen, te weten starters, gezinnen en senioren. De verschillende woonhuistypes zijn verdeeld over de diverse blokken. Door de vlakverdeling in de gevels van hout en baksteen alsmede de gevarieerde plaatsing van de kozijnen, zijn de afzonderlijke woonhuizen niet in één oogopslag herkenbaar. Om de woonhuizen een eigen identiteit en herkenbaarheid te geven, zijn de voordeuren en de ramen in verschillende opvallende kleuren geschilderd.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier

De bebouwing langs de Luxemburglaan vormt een stedelijke wand langs de laan. De rooilijn van de bebouwing aan de overige, haaks op de Luxemburglaan gelegen, straten verspringt zodanig, dat er halverwege de straat visueel een open ruimte ontstaat. Deze open ruimtes worden met elkaar verbonden door een informele fiets- en wandelroute evenwijdig aan de Luxemburglaan. De bebouwing op de hoeken van de open ruimtes en de fiets- en wandelroute is hoger en vormt hierdoor een accent. De binnengebieden tussen de woonhuizen zijn de contramal van de zich verruimende en weer vernauwende straten.

Ook deze binnengebieden zijn door B+O Architecten vormgegeven als gemeenschappelijk verblijfs- en speelgebied. Door ook de erfafscheidingen van de woonhuizen mee te nemen in het ontwerp, wordt voorkomen dat het binnengebied verrommelt en een onaangename ruimte wordt.

Met het stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp voor de woonhuizen heeft B+O Architecten een nieuwe toekomst gegeven aan dit deel van Stadskanaal.

meer woningbouw