Home / Projecten / museums / Museum Orvelte

Museum Orvelte

In Orvelte heeft B+O Architecten een museum ontworpen, dat in gebruik is als grafisch proeflokaal. Het gehele dorp is beschermd dorpsgezicht en valt grotendeels onder monumentenzorg. Het bouwen van een relatief groot gebouw tussen de bestaande boerderijen vereiste de nodige creativiteit. Uitgangspunt voor het ontwerp was een schuur, zoals deze veel voorkomt op boerenerven in Drenthe.

Om te laten zien dat het hier geen traditionele schuur betreft, maar dat er een andere functie in de schuur zit, is een hoek van het gebouw voorzien van veel glas. Ook is hier de gootlijn hoger dan men verwacht bij een traditionele schuur. Het museum is aan de buitenkant bekleed met vergrijzend hout. Aan de binnenzijde zijn de constructieve materialen zoveel mogelijk in het zicht gebleven om een zo eerlijk mogelijk gebouw te realiseren.

architect: Pieter Brink / opdrachtgever: Stichting Het Drentse Landschap / aannemer: Bouwbedrijf G. Geerts en Zn BV

meer projecten