Home / Projecten / Overig / Herontwikkeling Knooperf

Herontwikkeling Knooperf

B+O Architecten heeft een ontwerp gemaakt voor de invulling van vervangende nieuwbouw aan de Gemeenteweg in Staphorst. Het uitgangspunt hierbij is het herbouwen van het bestaande volume en het toevoegen van één boerderijvolume daarachter.

Landschappelijke inpassing
In het plan vervalt de oude functie van de boerderij om plaats te maken voor woningen. De gemeente Staphorst heeft aangegeven, op basis van het ‘open plekken-beleid’, dat een extra boerderijvolume mogelijk is. Dit sluit aan bij de Staphorster traditie om de boerderijen achter elkaar en haaks op de Gemeenteweg te bouwen. De nieuwbouw van vier woningen is toegestaan. Ook heeft de gemeente bepaald dat bij nieuwbouw het oude volume teruggebouwd moet worden. Dit oude volume zou al vier woningen kunnen bevatten.

De voorkeur van de opdrachtgever gaat echter uit naar twee losse twee-onder-één-kapwoonhuizen, in plaats van naar één groot volume. Om toch het oude volume terug te bouwen, stelt B+O Architecten twee starterswoningen voor, gepositioneerd in het midden van het volume van de oude boerderij. Op deze manier wordt aan starters een kans geboden om in Staphorst te wonen én wordt tegelijkertijd de schaal van de oude boerderij gehandhaafd.

Verder is in het plan de oude slagenstructuur van het landschap hersteld. De nieuwe bebouwing ligt bewust dichter bij de Gemeenteweg, waardoor een groene corridor ontstaat achter de bebouwing, terwijl de licht verspringende bebouwing tegelijkertijd beter binnen de morfologie van Staphorst past.

Bebouwing
De architectuur van de voorgestelde boerderijtypes kenmerkt zich door de opdeling in een voor- en achterhuis. Het voorhuis is traditioneel qua raamverdeling en materialisering, terwijl het achterhuis in dit opzicht moderner wordt voorgesteld. In het achterhuis is plaats voor grotere raamvlakken voor een optimale ervaring van de omgeving. Tegelijkertijd is het achterhuis uitgevoerd in kenmerkende en rustige materialen, waardoor het een geheel vormt met het voorhuis.

architect: Pieter Brink / opdrachtgever: privé / opleveringjaar: 2013

meer stedenbouw