Home / Projecten / Overig / Kennispark Roden

Science park Roden

De gemeente Noordenveld wil met bedrijvenpark ‘Haarveld’ een hoogwaardig kennisgebied realiseren, waarin kennisintensieve bedrijven een belangrijke toegevoegde waarde bieden. Hierbij valt te denken aan aantrekkelijke mogelijkheden tot samenwerking. Daarnaast moet het bedrijvenpark zoveel mogelijk energieneutraal zijn. Dit heeft als doel om een innovatieve impuls te geven en om als voorbeeld te dienen voor hoe een duurzaam bedrijventerrein gerealiseerd kan worden, op basis van een eigen energievoorziening en door middel van slimme diensten en voorzieningen.

Scenario
B+O Architecten is gevraagd om, in plaats van het huidige en gedateerde verkavelingsplan van het gebied, een alternatief te ontwikkelen en deze te visualiseren. In dit ontwerp is Haarveld een energieneutraal technisch kennisgebied, waarin ontmoeting centraal staat. Naast eigenstandige bedrijfsgebouwen is in het ontwerp een groot ondernemingscentrum met veel gezamenlijke voorzieningen meegenomen, dat past in de landelijke en parkachtige omgeving van energieneutraal Haarveld.

Daarnaast biedt het terrein ook de mogelijkheden voor ontspanningsgerelateerde activiteiten. Verder hebben de gebruikers van dit gebied alle benodigde voorzieningen op één terrein.

Ontwerp
Het gebied kan qua vorm uit verschillende thema’s bestaan. Zo heeft B+O Architecten een ontwerp gemaakt met een industrieel karakter, waarin een robuuste baksteenarchitectuur wordt toegepast. Ook is er een ontwerp gemaakt waarin ondernemen wordt mogelijk gemaakt in een hoogwaardige groene omgeving. Bij het derde thema wordt ingezet op een herkenbare omgeving met traditionele bedrijfsbebouwing. Thema vier bestaat uit losse paviljoens in een parkachtig bos. In thema vijf voert het waterelement de boventoon en heeft de bebouwing de uitstraling van boothuizen.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: Parkmanagement Haarveld

meer stedenbouw