Home / Projecten / woningbouw / Sociale woonhuizen centrum Meppel

Sociale woonhuizen centrum Meppel

Op de voormalige locatie van de Niermanschool in Meppel zijn 19 sociale huurwoonhuizen gerealiseerd. De nieuwbouw sluit aan bij de omliggende bebouwing. Zo hebben de woonhuizen aan de Havenstraat verschillende gevels en kozijnen, net zoals aan de overkant van de straat. Verder staan de kappen dwars op de straat en zijn deze voorzien van grijsblauwe pannen. De woonhuizen aan de Kinkhorststraat hebben identieke gevels en de kap is evenwijdig aan de straat geplaatst. Deze daken hebben oranjerode pannen gekregen. Ook dit sluit aan bij de omliggende bebouwing.

Alle woonhuizen tellen twee lagen en een zolder. Verder hebben zij drie slaapkamers. De ontwikkeling past binnen het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk restlocaties in de stad, zogenaamde inbreidlocaties, in te vullen met een passende bestemming.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: RoodBlond / realisatie: 2016

meer sociale woningbouw