Home / Projecten / Overig / Uitkijktoren IJhorst

Uitkijktoren

Bossen, weilanden met kleurrijke bloemen en zoemende insecten die uitkijken over de klassieke silhouet van heidevelden en de kronkelende rivier de Reest, vormen allemaal onderdeel van de landschapsmozaïek van het dorp IJhorst. Samen creëren ze het unieke karakter van deze regio. Vandaag staat op deze locatie een 17 meter hoge uitkijktoren. Het project  (dat is gebouwd met de bijdrage van de lokale bewoners, bedrijven, Het Landschap Overijssel en de Gemeente Staphorst, maar ook deels vanuit subsidiegelden) is een nieuw herkenningspunt geworden in het beekdal van de Reest bij IJhorst. Dankzij de uitkijktoren kan het historische beekdal worden bewonderd vanuit vogelperspectief.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgever: Stichting dorpsraad IJhorst-Lankhorst / realisatie: 2023

stedelijke acupunctuur

Stedelijke acupunctuur houdt in dat de kwaliteit van leven in steden wordt verbeterd door middel van kleine architectonische elementen en ingrepen. Met dit concept in gedachten werd een uitkijktoren gerealiseerd aan de rand van het beekdal bij IJhorst.

 

Zijn eenvoudige houten constructie verhoogde de levenskwaliteit en toeristische aantrekkelijkheid van het beekdal en het dorp en biedt uitzicht op verdere ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de omgeving.

sociaal aspect

De realisatie van de uitkijktoren is ontstaan als sociaal initiatief. Bewoners en leden van de dorpsgemeenschap werden betrokken en werden onderdeel van het uitvoeringsproces. Materialen zijn gevonden in de directe omgeving en mogelijk gemaakt via vrijwillige donaties. Ook de realisatie is voor een groot deel uitgevoerd met behulp van vrijwilligers en enthousiaste inwoners uit het dorp.

 

Doel daarbij was niet alleen de realisatie van een nieuwe recreatieve voorziening, maar ook het herleven van het historische erfgoed en herinneringen aan de uitkijktoren die ooit in het dorp heeft gestaan.

materiaalgebruik

De uitkijktoren is ontworpen van natuurlijke materialen, voornamelijk hout, die beschikbaar waren in de omgeving van de bouwplaats. Daar waar dit onmogelijk bleek, vanuit het oogpunt van (constructieve) veiligheid, is er gekozen om in zeer beperkte vorm een toevoeging te doen van een stalen constructie of verbinding van de houten constructiedelen. De uitkijktoren is daarmee niet alleen duurzaam tot stand gekomen, maar zorgt er ook voor dat de structuur van de toren gemakkelijk is geïntegreerd in het natuurgebied waarin het zich bevindt.

 

Kleur, geur en textuur zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de natuurlijke omgeving; natuurlijke materialen gaan op in de omgeving en zorgen ervoor dat de leefomgeving van de biodiversiteit niet wordt verstoord.