Home / Projecten / Overig / Havenkwartier Assen

Havenkwartier Assen

Het Havenkwartier in Assen zal, als de plannen doorgaan, een totaal nieuwe invulling krijgen. Het bestaande industrieterrein wordt getransformeerd tot een woon- en werkgebied met een pakhuisachtige uitstraling. Ook de vaart zal in het gebied worden geïntegreerd. Het plan omvat ongeveer duizend woningen, maar kan uitgroeien tot een wijk met ongeveer drieduizend woningen. De woningen zullen voor een groot deel direct aan of in de nabijheid van het water komen te liggen. Doordat de woningen de kenmerken krijgen van zowel oude als eigentijdse pakhuizen, behoudt het gebied zijn industriële karakter.

De monumentale graansilo zal blijven staan en wordt onderdeel van het gebied. Verder is in het ontwerp het water als uitgangspunt genomen. De vaart zal worden uitgebreid doordat er nieuwe vertakkingen worden aangelegd. De voormalige graansilo en naastgelegen gebouwen zullen geheel door het water omringd worden en zo het toekomstige silo-eiland vormen.

Om het water op een hoog peil te brengen, zal er een nieuwe sluis worden gebouwd. Aan de brede kaden worden aanlegsteigers gerealiseerd. In het havengebied is, vooral op het silo-eiland, ook plek voor kleinschalige horeca. Al deze vernieuwingen zorgen ervoor dat het Havenkwartier transformeert tot een inspirerend gebied met het silo-eiland als bruisend hart. En dit alles op loopafstand van het centrum.

Het stedenbouwkundig plan en het ontwerp is in samenwerking ontstaan. Het plan is grotendeels afkomstig van landschapsbureau La4sale.
De architectonische invulling van het Havenkwartier met het Silo-eiland is afkomstig van architect Pieter Brink van B+O Architecten. Architectenbureau Mulleners + Mulleners heeft het veemarktterrein ontworpen.

architect: Pieter Brink

meer stedenbouw