Home / Projecten / agrarisch / Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Westerveld

Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Westerveld

Het buitengebied van de gemeente Westerveld kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Deze verscheidenheid is in het verleden ontstaan door bijvoorbeeld verschillen in bodem en waterhuishouding, maar vooral door het gebruik van het land door zijn bewoners. Elk landschap heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis en daardoor zijn eigen identiteit en samenhang. Het onderscheid tussen de diverse landschappen is, vooral na de tweede wereldoorlog, sterk afgenomen door menselijke activiteiten. Hierbij valt te denken aan het kappen van bomen en een meer algemene wijze van bouwen. De gemeente streefde er naar om het onderscheid tussen de diverse landschappen te versterken door middel van de kadernota buitengebied, het bestemmingsplan buitengebied, het beeldkwaliteitsplan en de welstandsnota. B+O Architectuur en Stedenbouw werd gevraagd een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor het buitengebied, waarbij het doel was de aantrekkelijkheid en unieke kwaliteiten van de verschillende landschappen te creëren en te karakteriseren. Doel daarbij was niet enkel behoud en versterken van wat er nog resteert van vroeger, maar juist ook om de inpassing van nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 

opdrachtgever: Gemeente Westerveld / opleverjaar: 2010

fundamentele aanpak

Het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied van de gemeente Westerveld is opgesteld met als doel de vernieuwing van het landelijk gebied mogelijk te maken, gelijktijdig met behoud van landschappelijke waarden en erfgoed.

 

Met die insteek werd het landschap zorgvuldig geanalyseerd en gewaardeerd op basis van basiskenmerken. Voorbeelden zijn de bebouwingsstructuur, kleur, maar ook de soortensamenstelling van planten of de ruimtelijke typologie van morfologie en bebouwing.

op het platteland gekweekt

De gemeente Westerveld was en is een typisch agrarische gemeente en ontwikkelingen waren als gevolg daarvan direct gekoppeld aan de agrarische functie. Anders beschouwd: het landschap en de bebouwing bepalen samen de identiteit. Het landschap in Westerveld kent zes basiskwaliteiten. De agrarische woning heeft één basiskwaliteit. Ieder agrarisch boerenerf is altijd verankerd in het landschap, maar per landschapstype is er wel enig verschil. Dankzij dit verschil wordt de identiteit van het landschapstype versterkt.

 

Het beeldkwaliteitsplan buitengebied onderkent deze kwaliteiten en geeft aan dat een voormalig agrarisch bedrijf zijn basiskwaliteit zou moet behouden. De beeldkwaliteit van het landschap wordt door de gemeenschap en gemeente gekoesterd. De beeldkwaliteit van het boerenerf is onlosmakelijk verbonden met de beeldkwaliteit van het landschap. In het omhulsel van een voormalige boerderij, zijn bijgebouwen of het casco van een boerenerf, kan prima een nieuwe functie worden gehuisvest. Niet meer verankerd in het landschap, maar wel te gast in het landschap.

Meer weten?

Download het hele boekwerk en raak geïnspireerd.