Home / Projecten / woningbouw / zorglandgoed Oude Tempel Soesterberg

Zorglandgoed Oude Tempel Soesterberg

Het historische landgoed Oude Tempel in Soesterberg wordt gedeeltelijk getransformeerd tot zorglandgoed. Zo zullen in de de bestaande villa uit 1919 zorgappartementen worden gerealiseerd en zal er naast de villa een zorgappartementencomplex worden gebouwd. Tevens komt er een dubbel Gastenhuis.

Zorgvilla

De villa wordt volledig verbouwd en er zullen negen zorgappartementen worden gerealiseerd. De zorgappartementen worden verhuurd aan 55-plussers die op afroep zorg kunnen inschakelen via een lokale thuiszorgorganisatie. De villa zal tevens een algemene ruimte op de begane grond krijgen, waar de bewoners activiteiten kunnen organiseren. Het karakter van de villa blijft aan de buitenzijde zoveel mogelijk behouden. De voorname rieten kap vertelt een bijzonder verhaal over de villa. De Duitse bezetter heeft de villa in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als hoofdkwartier. Hierbij is de gehele kap verwijderd omdat deze in het schootsveld lag. Pas in 2003 is de kap in oorspronkelijke vorm hersteld en wordt nu subtiel aangepast om de appartementen te kunnen realiseren. 

Zorgappartementengebouw

Aan de linkerzijde van de villa wordt een zorgappartementengebouw gerealiseerd met in totaal achtendertig zorgappartementen verdeeld over vijf bouwlagen. Hierin kan zelfstandig worden gewoond en is er zorg op afroep beschikbaar. Kenmerkend aan het gebouw is de getrapte gevel, die op elke verdieping verspringt ten opzichte van de daaronder gelegen bouwlaag. De centrale hal waaiert vanaf de bovenste verdieping naar de begane grond steeds verder uit. Hierdoor is natuurlijke daglichttoetreding mogelijk via de openingen in het dak en diverse verspringende vides op de verdiepingen. Dit zorgt er ook voor dat in de centrale verkeersruimte een hoge belevingswaarde wordt gecreëerd. 

 

Het gebouw is door de rustige tinten van de materialisering ondergeschikt aan de bestaande villa. Zo is er gekozen voor een gemetselde gevel van bruingele Wasserstrich-steen en zorgen de prefab betonnen sierelementen voor een horizontale geleding. Deze doen tevens dienst als hekwerk voor de balkons. De bronsgeanodiseerde aluminium kozijnen sluiten hier goed bij aan. Daarnaast bevat het ontwerp een betonnen pergolaconstructie op de kopgevels van de eerste verdieping, waar een gezamenlijke binnen- en buitenruimte wordt gecreëerd. Deze zorgen er tevens voor dat de hoofdvorm van de massa klopt met de getrapte gevelopbouw.

Dubbel Gastenhuis

Aan de rechterzijde van de villa komt een dubbel Gastenhuis. Hier wordt op kleinschalige wijze zorg geboden aan mensen met dementie. Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen en heeft dezelfde architectonische kenmerken als het zorgappartementengebouw. Beide Gastenhuizen komen onder hetzelfde dak en zullen zelfstandig van elkaar opereren. Elke locatie heeft zestien zorgappartementen, één logeerkamer en twee appartementen die geschikt zijn voor (echt)paren die samen willen blijven wonen. Daarnaast komt er in elk Gastenhuis een gemeenschappelijke woonkamer met grote woonkeuken. Aan de zuid-, west-, en oostzijde worden ruime terrassen gerealiseerd waar de bewoners bij goed weer buiten kunnen verblijven. Tussen de twee hoofdentrees aan de noordzijde van het gebouw komt een gedeelde sociëteit met terras.

architect: Arnoud Olie / opdrachtgevers: Oude Tempellaan Ontwikkeling B.V. en Amvest / aannemer: Cornelissen Bouw

Natuurinclusief en klimaatadaptief

Het omliggende terrein, waarvoor door Deltavormgroep een landschapsplan is ontworpen, zal aansluiten bij het historische karakter van het landgoed en wordt zo ingericht, dat zoveel mogelijk flora en fauna zich er thuis zullen voelen. Zo worden bloeiende tuinen afgewisseld met ruigere weides en wordt er een wadi aangelegd. Er wordt inheemse beplanting toegepast met een diversiteit aan bloeitijden wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een uitgebreide biodiversiteit. 

Ook zijn de gebouwen natuurinclusief ontworpen. Zo worden in de gevels nestkasten en schuilplekken gerealiseerd voor diverse vogels en vleermuizen. Hierbij is rekening gehouden met de invlieghoogte van diverse soorten. De buitenruimtes onder de pergolaconstructies worden voorzien van bloembakken die een diversiteit aan nectarhoudende planten bevatten voor wilde bijen en vlinders.

meer zorgprojecten