Home / Projecten / woningbouw / Knooperf Ansen

Knooperf Ansen

Modern wonen op een traditioneel boerenerf midden in het landschap van Ansen. Dat is de insteek van het hoeveplan ‘Prinses op de es’. Op het erf worden vier vrijstaande moderne woningen in de vorm van boerderijen gebouwd, die door hun Saksische kenmerken naadloos aansluiten op de omgeving. Het plan is een voorbeeld van hoe er in de toekomst vorm kan worden gegeven aan een dorpsuitbreiding.

Nieuwe manier van bouwen
Met het plan breekt de gemeente met de manier van bouwen uit de 20e eeuw, waar er bij uitbreidingsplannen steeds een extra schil om de stads- en dorpskernen werd gelegd. Hierdoor ontbrak vaak de relatie tussen nieuwbouw enerzijds en de oorspronkelijke bebouwing en het landschap anderzijds. Het boerenerf van het hoeveplan sluit, mede door de eenduidige erfafscheidingen van hagen en extra erfbeplanting, goed aan bij de landelijke omgeving. Het land achter het erf houdt een agrarische bestemming.

Het ontwerp van het hoeveplan ‘Prinses op de es’ refereert aan de ontstaansgeschiedenis van het dorp Ansen. Van oorsprong is Ansen een middeleeuws Saksisch dorp aan de rand van een es. Dit is een bolvormige en omheinde akker. Hierop aansluitend is de hoeve ontworpen. Vanuit de verte ziet de hoeve eruit alsof deze tot de oorspronkelijke bebouwing behoren en daardoor gaan de woningen op in het landschap.

Het erf en de woningen
De vier woningen worden met elkaar verbonden door het collectieve erf. Deze buitenruimte krijgt een passende verharding en erfbomen. Het erf biedt ruimte om elkaar te ontmoeten en is tevens een plek waar kinderen veilig kunnen spelen. Ook de naastgelegen boomgaard is voor alle bewoners toegankelijk. Daarnaast beschikt elke woning over een grote privétuin. Elke woning is vrijstaand en kopers mogen zelf, binnen de regels van het beeldkwaliteitsplan, invulling geven aan woning en tuin.

architect: Pieter Brink / landschaps architect: Pepijn Godefroy / opdrachtgever: ErfGoed BV

meer woningbouw